Doctor Who Cuttings Archive

Dr. Who te griezelig

From The Doctor Who Cuttings Archive
Jump to navigationJump to search

1976-02-25 Telegraaf.jpg

[edit]

NOS onderzoekt jeugdprogramma's

Dr. Who te griezelig

HILVERSUM, woensdag

De afdeling Kijken Luisteronderzoek van de NOS ia momenteel bezig met een twintig weken durend onderzoek haar de mate waarin kinderen tot en met 11 jaar. de diverse Jeugdprogramma's beoordelen. Normalerwijze wordt pas vanaf 12 Jaar gemeten. Moeders en kinderen tot en met 11 jaar vullen in het kader van dit onderzoek een dagboekje in.

Zij geven daarbij hun eigen kijken waarderingscijfers en die zoals deze volgens hen bij bun kinderen zijn. Elke week wordt het programma Sesamstraat gemeten met daarnaast steeds vijfandere jeugdprogramma's van verschillende omroepen.

Voor de TROS zijn Doctor Who, The Lone Ranger en Suske en Wiske intussen gemeten. Ten aanzien van dit onderzoek zijn door de TROS een aantal conclusies getrokkenmet betrekking tot de opbouw van kinderprogramma's in de komende maanden, speciaal voor wat betreft de woensdagen zaterdagmiddagen en de uitzenduren tussen zeven en acht uur.

De TROS is nu van plan om Suske en Wiske naar een middaguitzending over te hevelen. The Lone Ranger kan gehandhaafd blijven tussen zeven en halfacht, maar Doctor Who is inmiddels verschoven van zeven uur naar halfacht.

Ook is bij dit ondersoek aan het licht gekomen dat de Duitse detective-serie, Derrik die eens in de maand op de zondagavond van zeven tot acht uur wordt gebracht, geen Ujkstof is voor de jeugdigen. Daarom zal Derrik naar een later, uur worden verplaatst.

Voor Suske en Wiske werd een steekproef gehouden onder 517 personen. Het was een telefonische enquête waarin 17 procent deze serie erg leuk vond, ongeveer de helft wel aardig (49 procent) en ongeveer een derde niet zo leuk (32 procent).

Voor kinderen van zes tot en met acht jaar werd de serie het meest geschikt gevonden, namelijk door 88 procent van de ondervraagden. 78 procent vond de serie geschikt voor kinderen van negen tot en met elf jaar, 66 procent voor drie tot en met vijf jarigen en 55 procent voor de twaalf tot en met vijftien jarigen. De meeste ondervraagden vonden het tijdstip! van uitzending geschikt (78 procent).

Geschikt

The Lone Ranger werd door drie tot elf jarigen gezien met een kijkdichtheid van 49 procent (4,9 miljoen), die het l waarderen met een 7.3. Het werd bij uitstek geschikt gevonden voor de kinderen in deze leeftijdsgroepen.

Voor wat betreft Doctor Who: de meerderheid van de 517 ondervraagden vond de serie niet gewelddadig (54 procent), niet griezelig: 56 procent, leuk: 58 procent, spannend 63 procent en niet kinderachtig: 74 procent. Een niet te verwaarlozen minderheid vond de serie dus in zekere mate gewelddadig, griezelig en niet leuk.

In grote meerderheid vonden de ondervraagden dezeserie niet geschikt voor kinderen van drie tot en met vijf jaar en voor die van zes tot en met acht jaar, maar wel voor negen tot elf jaar en twaalf tot vijftien jarigen. Daarom werd Doctor Who ook naar een later tijdstip verschoven.


Caption: Dr. Who: niet zo geschikt voor de kleintjes

Caption: Suske en Wiske: naar de middag

Disclaimer: These citations are created on-the-fly using primitive parsing techniques. You should double-check all citations. Send feedback to whovian@cuttingsarchive.org

  • APA 6th ed.: (1976-02-25). Dr. Who te griezelig. De Telegraaf p. 3.
  • MLA 7th ed.: "Dr. Who te griezelig." De Telegraaf [add city] 1976-02-25, 3. Print.
  • Chicago 15th ed.: "Dr. Who te griezelig." De Telegraaf, edition, sec., 1976-02-25
  • Turabian: "Dr. Who te griezelig." De Telegraaf, 1976-02-25, section, 3 edition.
  • Wikipedia (this article): <ref>{{cite news| title=Dr. Who te griezelig | url=http://cuttingsarchive.org/index.php/Dr._Who_te_griezelig | work=De Telegraaf | pages=3 | date=1976-02-25 | via=Doctor Who Cuttings Archive | accessdate=30 March 2023 }}</ref>
  • Wikipedia (this page): <ref>{{cite web | title=Dr. Who te griezelig | url=http://cuttingsarchive.org/index.php/Dr._Who_te_griezelig | work=Doctor Who Cuttings Archive | accessdate=30 March 2023}}</ref>